Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach

Rok szkolny 2006/2007

Rozpoczęcie roku szkolnego
Dzień bez samochodu
Goście z Vikova
Pasowanie na ucznia
Dzień Edukacji
Święto Alei Dębów
Konkurs interdyscyplinarny
Zimowe wspomnienie
Mikołaj w szkole
Disco & Show Dance
Stop przemocy!
Szkoła bez przemocy
Święto Patrona Szkoły
Dom Dziecka w Ciasnej
Wyrównywanie szans edukacyjnych
Edukacja teatralna
Próbny sprawdzian
Walentynkowa niespodzianka
Bale karnawałowe

Dzień Europejski
Spektakl profilaktyczny
Ferie zimowe
Miejski Konkurs Matematyczny
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
Socrates Comenius - wizyta z Niemiec
Zielona szkoła w Świnoujściu
Kwartet Vitkov - Kalety
Zawody sportowe w Vitkovie
Dla Kuby
Majówka rodzinna
II Miejskie Dyktando
Ministerialna wycieczka
Kwarteto w Vitkovie
Sprawdzian 6 klas
Komers klas szóstych
Zakończenie roku szkolnego
Wycieczka dla najlepszych
Projekt współpracy transgranicznej