Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach

Rok szkolny 2007/2008

Goście z Vitkova
Rozpoczęcie roku szkolnego
Bezpieczny uczeń
Sprzątanie świata 2007
Sportowa wizyta
Uroczyście i z otwartym sercem
Święto Drzewa
Dzień Edukacji Narodowej
Już są uczniami!
Wycieczka do Warszawy
Socrates
Współpraca bez granic
Święto Odzyskania Niepodległośc
Warsztaty wokalne i choreograficznei
Unia Moich Marzeń
Mikołaj w szkole
Szkolne konkursy
INTERREG III A
Dzieci dzieciom
Święto Patrona Szkoły
Karnawałowy czas
Próbny sprawdzian
Walentynki

Zimowa przygoda w Lipnicy Wielkiej
Promocja współpracy
Miejski Konkurs Matematyczny
IX Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
Socrates Comenius
Dni Ziemi
Malowniczy Hradec nad Moravicą
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Zielona szkoła w Świnoujściu
Wizyta w Schollkrippen
Europejski Fundusz Społeczny
Przegląd Zespołów Artystycznych
Wyjazd dzieci klas II
Mistrz klawiatury
Wyjazd do Sepetnej w Czechach
Zielona szkoła w Węgierskiej Górce
Zielona szkoła w Kołobrzegu
Komers szóstoklasistów
Zakończenie roku szkolnego
Wycieczka w nagrodę
Kolonie w Żegiestowie
Spotkanie z wiceminister edukacji K. Szumilas