Historia sztuki w nietypowy sposób

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013, projekt CZ.3.22/3.3.04/12.03552, nazwa mikroprojektu Historia sztuki w nietypowy sposób

Základní škola Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace
Tytuł mikroprojektu: Historia sztuki w nietypowy sposób
Działania w ramach mikroprojektu:
Przedłożony projekt Historia sztuki w nietypowy sposób tym razem skupia uwagę na dziedzinę sztuki i ma nie tylko edukacyjny i twórczy charakter, ale równocześnie pogłębia współpracę szkół, wzmacnia wzajemne stosunki i wspiera współpracę transgraniczną.
W ramach projektu będą zrealizowane dwa 4-dniowe kursy artystyczne, podczas których uczniowie będą mieli możliwość wypróbować różne technologie, tworzenie w plenerze, zapoznają się z historią sztuk pięknych i zabytków historycznych, i także nabiorą zrozumienie dla nauki o sztuce.
W ramach projektu odbędzie się także publiczny konkurs plastyczny na temat Wspominam wspólne akcje szkolne z polskimi i czeskimi przyjaciółmi jako nietradycyjna koncepcja oceny już 20-letniej współpracy naszej szkoły i szkół partnerskich. Prace z konkursu zostaną umieszczone w broszurze a także na wystawie publicznej w miejscowości Vítkov i w Kaletach. Na wystawach będą także przedstawione prace dzieci wykonane podczas konkursu.
20-ta rocznica współpracy będzie wspomniana podczas otwarcia wystawy w miejscowości Vítkov. 
1. Kurs artystyczny nr I, czerwiec 2013, 4 dni, Ołomuniec, 40 osób (25+3 CZ, 10+2 PL), uczniowie w wieku 9 - 16 lat
Program: Kolumna Trójcy Przenajświętszej, Muzeum sztuki nowoczesnej, szklarnie i ogród botaniczny, Katedra św. Wacława w Ołomuńcu, Galeria Ceasar, Muzeum Archidiecezjalne – pinakoteki i romański Biskupski pałac, warsztaty twórcze z wykładowcą, ZOO Ołomuniec
2. Kurs artystyczny nr II, maj 2013, 4 dni, Kalwaria Zebrzydowska, 40 osób (25+3 CZ, 10+2 PL), uczniowie w wieku 9 - 16 lat
Program: klasztor i Bazylika Matki Boskiej Anielskiej, Most Anielski, rynek kalwaryjski, kaplica na drodze krzyżowej.
Wynikiem owych kursów będą prace wykonane za pomocą różnych technik i wykorzystujące informacje z historii i sztuki (rysunki i malarstwa studyjne, grafika, fotografie, Land art, Body art, i in.)
W projektu będzie również:
3. Publiczny konkurs plastyczny - wygłoszony zarówno w CZ, jak i w PL, prace będą umieszczone w broszurze i na wystawach w CZ i PL.
4. Broszura – zawierać będzie teksty o wspólnych działaniach zarówno w języku czeskim, jak i polskim, uzupełniona będzie fotografiami i obrazkami z ogłoszonego konkursu.
5. Wystawa prac uczniów z obu kursów i z ogłoszonego konkursu, październik i listopad 2013, 14 dni wystawy dla publiczności (w CZ i PL), około 200 zwiedzających.
Miejscowość Vítkov: przygotowanie i prowadzenie wystawy, wspomnienie 20-tej rocznicy współpracy podczas otwarcia wystawy -12 osób (10+2 CZ); wernisaż - (40 CZ, 30 PL) uroczyste otwarcie wystawy przy akompaniamencie i z posiłkiem.
Kalety: wystawa wybranych prac z kursów i z konkursu, odbędzie się w szkole
Cele mikroprojektu:
-kurs rozwija estetyczną, zmysłową i emocjonalną wrażliwość, przyczynia się do tworzenia zdolności i umiejętności artystycznych uczniów
-uczniowie będą mieli możliwość wypróbować różne technologie i techniki, które zgodnie z możliwościami organizacyjnymi nie mogą być realizowane w ramach zwykłego programu nauczania wychowania plastycznego czyli np. tradycyjne ujęcie nauki pracując w plenerze
-uczniowie także będą uczyć się poznawać podstawy budowy obrazu, barwną kompozycję, perspektywę, itd., zapoznają się także z teorią sztuki pięknej. Nabyte informacje wykorzystają w swej twórczości własnej
-uczniom i pegagogom będzie z artystycznego punktu widzenia przedstawiona wiedza sceny sztuki z uwzględnieniem historii obu państw
-wybierając dwa miasta (CZ,PL) przedstawimy uczniom różnice historii sztuki w stylach architektonicznych, w tematach, w ikonografii, itp.
-zostanie wzmocniona współpraca dwu partnerskich szkół Vítkov, Kalety
 -publiczności zostanie zaprezentowana długoletnia współpraca
-działania w ramach projektu zaprzyczynią się do zapobiegania zjawisk społecznie patologicznych w zakresie właściwego wykorzystania wolnego czasu dzieci i wagarowania
Efekt transgraniczny
Współpraca naszej szkoły, szkoły podstawowej i gimnazjum w Kaletach trwa już 20 lat. Obustronna współpraca rozwijała się bardzo korzystnie od początku nie tylko między pydagogami, ale także pomiędzy uczniami. Z biegiem czasu dochodziło do usunięcia barier językowych i narodowych. Obecnie nasza współpraca bardzo często zmienia się w osobiste przyjazne stosunki. Projekt ma na celu wspieranie czesko-polskiej współpracy dzieci naszej szkoły i szkoły podstawowej i gimnazjum w Kaletach. Znacząco przyczynia się do nawiązania rzeczywistych kontaktów, do wytworzenia i do kolejnego wzmacniania trwałych partnerskich związków. Podczas wspólnych projektów uczniowie zapoznają się ze zwyczajami sąsiedniego kraju, uczą się odkrywać różnice kulturalne obu państw i usuwać bariery językowe.  W zasadzie wzbudza się w uczniach obu szkół zainteresowanie o wspólne spotkania i współpracę. Takim sposobem uczniowie zyskują trwałą podświadomość o tym, jak powstaje sztuka w sąsiednim kraju. Nowe informacje będą za pośrednictwem dzieł sztuk i fotografii prezentowane na wystawie w miejscowości Vítkov i w Kaletach, i tym samym będą przedstawione publiczności

Strona 9 z 12