ŚLADAMI CZESKIEJ I POLSKIEJ HISTORII
II WOJNY ŚWIATOWEJ

Program operacyjny współpracy transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013 projekt CZ.3.22/3.3.04/15.04469, nazwa mikroprojektu 
ŚLADAMI CZESKIEJ I POLSKIEJ HISTORII II WOJNY ŚWIATOWEJ

   W tegorocznym roku szkolnym nasze szkoły brały udział w operacyjnym programie współpracy transgranicznej Czechy -Polska 2007-2013, tym razem był to historyczny projekt „ŚLADAMI CZESKIEJ I POLSKIEJ HISTORII II WOJNY ŚWIATOWEJ“. W ramach tego projektu odbyły się 3 wyjazdy do Czech i Polski, w czasie których uczniowie poznali historię II wojny światowej, wykonali prace w oparciu o źródła historyczne i historiie przekazywane bezpośrednio.
W dniach 6. – 8. 5. 2015 uczniowie wyjechali do Pragi, gdzie w ramach projektu "Miejsca cierpienia i bólu naszych przodków“ zwiedzali żydowskie muzeum,  uczestnicy wysłuchali przygotowanego  krótkiego wykładu na temat: "My i oni - antysemityzm i nowoczesne społeczeństwo." Przewodniczka prowadziła i opowiadała o wybranych  obiektach: Zydowskie Muzeum - Pinkasova synagoga, cmentarzu żydowskim i  Synagoga Staronowa. W Pradze oglądaliśmy kopiec Národní památník na Vítkově oraz  cerkiew Národní památník bohaterskich pisarzy, w tam oglądaliśmy film, który przybliżył przyczyny zamachu na pisarzy tego okresu. Dalej zatrzymaliśmy się w Terezínie - mieście cierpienia za  „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskie“. Następnie zwiedziliśmy wszystkie obiekty, które miasto Terezin oferuje: Muzeum ghetta, Modlitebna a mansarda, Malá pevnost, Magdeburská kasárna, Ústřední márnice, Kolumbárium, Krematorium a Židovský hřbitov. Ostatnim zwiedzanym miastem były Lidice, gdzie wszyscy uczestnicy zwiedzili muzeum i teren szczególnej czci.
   W dniach 5. – 6. 6. 2015 odbyły się 2 wyjazdy. Grupa uczniów udała się szlakiem "Śladami wojny w regionie morawsko-śląskim". Pierwszym przystankiem było  Archiwum miasta Ostrawa, w którym uczniowie przyjrzeć się pracy archiwistów i poznawali historię i środowisko archiwum. Ich kolejnym krokiem było zwiedzanie twierdzy militarnej w Hlučín-Darkovičkách, gdzie zdobyliśmy ogólne informacje na temat systemu fortyfikacji i przyjrzelismy się również jak wyglądały twierdze. Ostatnim przystankiem w pierwszym dniu były miejsca pamięci z czasów  II wojny światowej w Hrabyni. Tutaj czekała na nas interaktywna prezentacja "Holokaust i transporty Żydów" i zwiedzanie z przewodnikiem miejsc pamięci. Drugi dzień rozpoczął się w  Opava-Milostovicích na terenie czechosławackiej fortyfikacji . Ponadto uczestnicy projektu podziwiali Synagogę w Krnowie, w niej mogli uzyskać wiadomości, jak wyglądały synagogi. Odwiedzili także miejscowy cmentarz żydowski, który niestety nie jest bardzo dobrze utrzymany. Ostatni miejscem zwiedzania był cmentarz żydowski w Opawie i wystawa w centrum  miasta "Troppau 1945".
   W tym samym terminie grupa uczniów  brała udział w projekcie  "Ślady II wojny światowej na terenie  polskiego Śląska".
Pierwszego dnia dopołudnia zwiedzali Radistację w Gliwicach, miejsce, które stało się pretekstem nazistowskiej Trzeciej Rzeszy do przeprowadzenia ataku na Polskę i wybuchu II wojny światowej. Po południu uczniowie przez  kilka godzin byli na wycieczce z przewodnikiem po Auschwitz,  pomogło im to wyobrazić sobie cierpienia tamtejsych więźniów. W drugim  dniu odbyła się wycieczka  do Krakowa, gdzie po raz pierwszy zwiedzali Ffabrykę Schindlera, rozsławioną przez nagrodzony Oscarem film Stevena Spielberga "Lista Schindlera", a następnie udali się w kierunku Starego Miasta, a ich wyprawa  zakończyła się zwiedzaniem katedry i Muzeum Katedralnym na Wawelu.
   Cały projekt był zakończony wystawą fotografii w Vitkovie, która była przygotowana w szkole i upubliczniona od 15 czerwca br. do końca  letnich wakacji w godzinach od 8.00 - 16.00.

Projekt ten jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przekraczamy granice

Galerie zdjęć

Miejsca cierpienia i bółu naszych przodków  
Śladami wojny w regionie morawsko-śląskim
Ślady II wojny światowej na terenie polskiego Śląska 
Wystawa fotografii w Vitkovie

Strona 7 z 12