Poznajemy Beskid Śląski - Vitkov-Kalety

Základni skola a gymnázium Vitkov, příspěvková organizace Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem “Poznáváme Slezské Beskydy” CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/00001137

Od 9 do 23 września 2017 roku nasi uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli na zaproszenie partnerskiej szkoły z Vitkova w projekcie programu współpracy transgranicznej Interreg VA Czechy - Polska w wysokości 12 167,24 euro prezentowanych w Funduszu od 2014 do 2020 mikroprojektów w Euroregionie Śląsk. Fundusze były wykorzystane w projekcie „Odkrywanie Beskidu Śląskiego”. W projekcie aktywnie uczestniczyło 44 uczniów i 6 nauczycieli z Vítková i Kalet.
  Celem projektu było przeszkolenie i zaznajomienie uczestników z podstawowymi zasadami zachowania w górach oraz bezpiecznego przemieszczania się w górach. Pracowali z mapą turystyczną. W trakcie wspólnego pobytu wysłuchali wykładu o zagrożeniach związanych z górami, poznali zasady udzielania pierwszej pomocy. Wszystko to miało za zadanie wzmacniać ducha sportowego, usuwać bariery językowe, rozwijać edukację wielokulturową i wzbudzać potrzebę aktywnego ruchu. Ten projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Mimo, że w czasie wyjazdu towarzyszyła im deszczowa pogoda, uczniowie radzili sobie ze wszystkimi zadaniami i pokazali, że wszystko, czego się nauczyli na wykładach, mogą i potrafią stosować w praktyce. Znaleźli nowych przyjaciół i z pewnością doświadczali tak wielu wrażeń, że będą mieli co wspominać. Wyjazd do Wisły przekonał kilku młodych ludzi do tego, aby kochać wędrówki i góry. Dziękujemy naszym czeskim przyjaciołom za zaproszenie nas do wspólnego wędrowania po górskich szlakach.

Galeria zdjęć

Strona 5 z 12