Projekt partnerski

Szkoły sortują - statystyka

Od 1 lutego 2020 w naszej szkole rozpoczęła się realizacja  aktywności  pn. “Szkoły sortują - statystyka”, w ramach projektu partnerskiego “Dobre rady na odpady”, realizowanego przez Miasto Vitkov wraz z Kaletami. W ramach zadania do szkoły przekazane zostały pojemniki na trzy frakcje odpadów: szkło, plastik i papier. Zadaniem uczniów jest codzienne monitorowanie i prowadzenie statystyki ilości wyrzucanych śmieci w danej frakcji. Na zakończenie projektu powstanie specjalny raport porównujący ilości wyrzucanych odpadów w szkołach w Kaletach i w Vitkovie.
Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, jakie miasto Vitkov pozyskało ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Strona 4 z 12