Przyrodę musimy chronić

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013, projekt CZ.3.22/3.3.04/10.01952, nazwa mikroprojektu
Przyrodę musimy chronić

MAGIA LASU

  12 maja - 15 maja 2011 (4 dni), Krnov. W wyjeździe wzięły udział 34 osoby (20 dzieci czeskich i 10 polskich dzieci w wieku od 10 do 12 lat, 2 liderów czeskich i polskich).
Po przyjeździe do Krnova zapoznaliśmy dzieci z programem pobytu i podzieliśmy na zespoły mieszane. Pierwszego dnia przeszliśmy szlakiem do Cvilína, który głównie prowadził po drogach leśnych w obszarze lasów iglastych, lasów liściastych i mieszanych, długość szlaku wynosi około 4 km. W czasie trasy obserwowaliśmy ekosystem leśny, wypełnialiśmy arkusze będące materiałem do edukacyjnej płyt o ekologicznym szlaku. Odwiedziliśmy także wieżę Cvilín i poznali jego historię. Wieczorem uczniowie wypełniali arkusze na temat: Przyroda i środowisko, oglądali film na temat energetyki wiatrowej i Co dzieje się dalej z odpadami?.
   Następnego dnia rano odwiedziliśmy Stary Hliniště, pomnik przyrody, który jest rajem dla wielu chronionych gatunków płazów, gadów i roślin. Wykorzystaliśmy informacje przygotowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Krnov. Uczniowie wypełniali arkusze. Informacje z panelu weryfikowaliśmy na edukacyjnych szlakach. Program popołudniowy miał na celu naukę o ochronie środowiska i naukę o życiu roślin i zwierząt. Wieczorem obejrzeliśmy prezentację komputerową o zagrożonych gatunków na naszej planecie, a następnie uczniów podzielono na zespoły i rozwiązywali quizy z zagadnieniami naukowymi.
   Otrzymaliśmy także zaproszenie do stacji  mini-zoo dla młodych naukowców w Opawie i Arboretum Nový Dvůr. Po południu  dla uczestników zorganizowano imprezy towarzyszące - wizytę na krytym basenie w Krnovie. Wieczorem obejrzeliśmy pokaz obszarów chronionego krajobrazu w CR i PR, uczniów na podstawie informacji z badania poproszono o wypełnienie testu (kodeks postępowania , mapy, rysunku).
   W czwartym dniu czeskie i polskie grupy dzieci zajmowały się tworzeniem plakatów na temat naturalnych terenów wokół Krnova - las, łąka, staw. Temat dotyczył roślin i zwierząt, uczniowie przeglądali atlasy, encyklopedie oraz ich własne notatki z poprzednich działań. Rano następnego dnia dokonano ewaluacji całego  pobytu, ocenialiśmy pracę zespołów i wręczyliśmy  dyplomy i pamiątki.

Galeria zdjęć

WYPRAWA DO NATURY

  Maj 16. 5. – 18. 5. 2011 (3 dni), Krnov. W akcji uczestniczyło 34 osób (20 czeskich dzieci, 10 polskich dzieci  w wieku 6 - 9 lat, 2 czeskich nauczycieli i 2 polskich opiekunów ).
 Pierwszego dnia spotkaliśmy się w Pensjonacie KOLIBA z uczestnikami programu i dokonaliśmy podziału w zespoły , graliśmy w ekologiczną grę związaną z odpadami. Naszym celem było wprowadzenie w ciekawe zagadnienia związane z rodzajami śmieci, które nie należą do natury. Po dokonaniu podziału na zespoły rozpisaliśmy śmieci na różne rodzaje.
   Po obiedzie wspinaliśmy się na  Cvilín, trudny szlak prowadził głównie wzdłuż wysokiego obszaru lasu iglastego i liściastego oraz mieszanego. Przeprowadziliśmy konkurs z zakresu ochrony środowiska , zbieraliśmy materiały konkursowe i bezpośrednio konkurowaliśmy w tej dziedzinie. Po powrocie  wypełnialiśmy arkusze dotyczące ścieżki  Cvilín. Potem rozstrzygnęliśmy konkurs na temat odpadów i wiedzy ekologicznej „ Przyroda wokół nas”. Następnego ranka po śniadaniu udaliśmy się na kolejną przygodę po drugiej stronie Starego Lasu Hliniště . Największym zadaniem leśnej wyprawy było znalezienie punktów zadaniowych i wykonanie zadań. Po trudnej drodze powrotnej odwiedziliśmy sady Smetany i Dvoraka. Po powrocie wypełnialiśmy karty pracy. Po obiedzie do nas przybyła  pani Blanki Drahotušska, która przygotowała nam prelekcję edukacyjną na temat  projektu, z nią mogliśmy wykonywać różne zadania w pobliskim lesie, realizowaliśmy w naturze konkursy i opowiadaliśmy o lesie i naturze w okolicach Krnova.
   Po kolacji spotkaliśmy się ponownie w naszym kwaterze, przygotowaliśmy prezentację historii parków w Krnovie i zagrożonych gatunków flory i fauny na naszej planecie. Graliśmy w ekologiczne gry i uczestnicy odpowiadali na pytania quizu Ekopolis, który koncentruje się na zachowaniach w przyrodzie i ochronie przyrody.
   Trzeciego dnia po śniadaniu poszliśmy na spacer do wieży Cvilín, gdzie obserwowaliśmy miejscowość ze wszystkich stron i określaliśmy kierunek na Polskę. Po powrocie do pensjonatu spotkaliśmy się na obiedzie i następnie dokonaliśmy oceny całego programu, wszystkich działań i wręczyliśmy dyplomy i pamiątki. Pod koniec naszego pobytu pożegnaliśmy się.

Galeria zdjęć

WYJAZD DO DIVOCINY

  Maj 16. - 18. 5. 2011 (3 dni), Dvůr Králové nad Labem. W akcji uczestniczyło  41 osób (25 czeskich dzieci í 10 polskich dzieci w wieku 12-15 lat, 3 czeskich opiekunów i  3 polskich opiekunów).
   Pierwszego  dnia nastawiliśmy się na zwiedzanie Adršpašsko - Teplické skály, zapoznaliśmy uczniów z programem pobytu i podzieliśmy się na osiem zespołów mieszanych. Przewodnik opowiedział dzieciom  o skałach, dowiedziały się wszystkiego, co istotne co do pochodzenia niezwykłych kształtów piaskowca. Uczniowie opisywali kształty i wskazywali, co one im przypominają. Po 7 km wędrówki, pojechaliśmy ze skał Teplice na tamy. Przewodnik podkreślał, jak ważna jest ochrona przeciwpowodziowa, ponieważ tam przepływa rzeka Upe, która jest dopływem Leby, ma to znaczenie także dla  rekreacji, sportów wodnych i ryb, czyli użyteczna sportowo i handlowo. Pełni funkcję ochronną w stosunku do rzeki. Dzieci miały okazję zobaczyć zasady działania małej elektrowni wodnej.
   Wieczorem dzieci pisać artykuły na temat tego, co widziały tego dnia, a następnie rozwiązywały quiz skoncentrowany na ekologii. Bawiły się także w koncentryczne kręgi, w których dzieci zidentyfikowane siebie i swoich polskich przyjaciół.
   Następnego dnia po śniadaniu udaliśmy się do Ratibořice, tam w parku podziwialiśmy rzadkie drzewa i krzewy, szliśmy ścieżkami wzdłuż rzeki, dzieci podziwiały zabytki Staré Bělidlo, Mlýn i splywu Viktorčin. Jedliśmy obiad w domku Jiráskova, potem przeszliśmy na drewnianą wieżę widokową i podziwialiśmy spektakularne widoki na leśną  okolicę Śnieżki, Velkou Deštnou, Rozkoš, Náchod. Poszliśmy do fortu Dobrošov. Ten fort artyleryjski był budowany przed II wojną światową. Przewodnik opowiadał o funkcji ochronnej Fortu. Następnie opowiadał o rozproszeniach skał w Polsce. Te skały piaskowca są następstwem erozji wodnej i wiatrowej i stopniowo zmieniały swój kształt.
Po kolacji w pensjonacie w Karlowym Dvorze dzieci opisywały drugi dzień, opracowały arkusze z nazwami człowieka lub przyrody i grali na grę Ekopolis. W nagrodę za ich pracę otrzymały dyplomy i piękne liście.
   Trzeciego dnia poszliśmy na piechotę od domu do Safari. Jest to Zoo w Czechach, który słynie nie klatek, ale są tam duże, otwarte wybiegi dla kilku rzadkich gatunków, głównie z Afryki. Czeskie i polskie dzieci zapisały swoje obserwacje w arkuszach. Mogły również jeździć Safaribusem w bezpośredniej bliskości zwierząt kopytnych Afryki.

Galeria zdjęć

POZNAWANIE ZABYTKÓW PRZYRODY BESKIDÓW

  Maj 19. - 22. 5. 2011 (4 dni), Čeladná. W akcji uczestniczyły 42 osoby (20 czeskich dzieci i  15 polskich dzieci  w wieku 9 12 lat, 3 czeskich opiekunów í 3 polskich opiekunów  i 1 pracownik medyczny.
   Pierwszy dzień: Po przyjeździe do Čeladná spotkaliśmy się z hotelu w okolicy przylegającej do Prosper, stworzyliśmy zespoły mieszane i nasze logo, najlepszymi oznaczyliśmy nim drzwi wszystkich pokoi. Po obiedzie mieliśmy do pokonania  najtrudniejszą wycieczkę turystyczną - 14 km wzdłuż Grun ścieżką przyrodniczą do Białego Krzyża. Wędrowaliśmy rezerwatem przyrody, mijaliśmy  cmentarz koni, typowe drewniane domy, wysokie zielone lasy, , staraliśmy się chodzić boso, doszliśmy do Białego Krzyża, a następnie do Visalaje dojechaliśmy  autobusem. Zapisaliśmy wszystko do arkuszy i opisaliśmy wiele ciekawych zagadek o tym szlaku. Po kolacji był relaksujący pobyt w hotelowym basenie i spotkaliśmy się, by przedstawić  ekologiczne prezentacje. Wreszcie zasłużyliśmy na mycie.
   Drugi dzień: Rano był krótki relaksacyjny spacer wokół miejsca zakwaterowania w Čeladnej wśród zieleni liści w mieszanych lasach . Po obiedzie udaliśmy się na wzniesienia Trojanovice - Raztoky i do Pustevny. Dla wielu z nas było to naprawdę wielkie i potężne doświadczenie. Poznaliśmy  historię rzeźby Radegast , podziwialiśmy piękną altankę widokową Cyrilka i doświadczyliśmy grzmotów górskich z piorunami. Przejażdżka kolejką w dół było kolejnym wspaniałym doświadczeniem. W hotelu był godzinny relaks w basenie, a następnie Wyprawa botaniczna – sprawdzaliśmy naszą wiedzę o naturze ponownie w mieszanych zespołach .
   Trzeci dzień: Odwiedziliśmy stadninę koni, jechaliśmy na koniach, a po obiedzie udaliśmy się w górę rzeki z wiosny Morávka pod górą Súľov. Dowiedzieliśmy się wielu interesujących faktów na temat ekologii, rzeki i wody. Po ulewnej burzy odkryliśmy źródło naszej podróży - ścieżkę przyrodniczą.
   U źródła rzeki Morawki dopadła nas ostra ulewa. Schroniliśmy się przy Białym Krzyżu w autobusie. Każdy cieszył się z zasłużonego pobytu w basenie po kolacji oraz  gry i konkursu o zwierzętach.
   Czwarty Dzień: rano, spakowaliśmy się do autobusu i s kierowaliśmy się do Muzeum Techniki w Koprzywnicy. Mieliśmy okazję obserwować rozwój motoryzacji i uświadomić sobie jej wpływ na ekologię dziś i w przeszłości. Po obiedzie zebraliśmy informacje o naszych działaniach na stronę szkoły i projektu, ocenialiśmy całe zdarzenia. Każdy otrzymał certyfikat uczestnictwa, a najlepsi dyplomy.

Galeria zdjęć

ROZMAWIAMY O PRZYRODZIE W INNYCH JĘZYKACH

   28 wrzesień - 2 października  2011 (5 dni), Wielkie Karlovice. W wyjeździe  wzięło udział 35 osób (20 dzieci Czech, 10 polskich dzieci, 3 czeskich i 2 polskich liderów). Uczniowie w wieku od 12 do 15 lat w formie prezentacji zapoznali  się z przyrodą  w innych krajach europejskich.
   Uczniowie podczas 5.dniowej wizyty poznali okolice lasu Razula (bukowa roślinność pierwotna z domieszką świerku i klonu z rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt), kreślili orientacyjną  trasę na  mapie z wykorzystaniem kompasu, pracowali z busolą, tworzyli eko-symbol projektu, dokonali oceny orientacyjnych map, tworzyli słownik w 3 językach z ekologiczną tematyką. W kolejny dzień zwiedzali  Pustevny,  najbardziej zabytkową historycznie miejscowość w Beskidach, gdzie budynki zaprojektowane są przez architekta Dušana Jurkoviča, poznali szlak Radegast  i Muzeum w Rožnov  pod Radhoštěm, gdzie zapoznali się z historią turystyki i pastewstwa w Beskidach, poznali florę i faunę oraz leśne gospodarstwa. Wieczorem przygotowywali arkusze szlaków przyrodniczych, obejrzeli prezentację na temat: Ochrona przyrody na innych europejskich ziemiach, byli w Rożnowie pod Radhoštěm, zwiedzali przyrodnicze muzeum w Valasskeho. Ciekawym doświadczeniem był konkurs na temat: Flora i fauna na europejskich ziemiach oraz wizyta w parku Linowym przy Hotelu Horal – Velke. Na zakończenie rozdano  dyplomy i oceniono zaangażowanie uczestników.

Galeria zdjęć

POZNAJEMY JASENIKI Z CZESKIEJ STRONY

  W terminie od 13.6 - 16.6.2012r. zrealizowaliśmy  projekt Poznajemy góry Jeseniki po czeskiej stronie z Operacyjnego Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013.
   Spotkanie uczniów i nauczycieli  odbyło się  Dom Kultury w Vitkowie o. 7:00 . Prowadzący akcję w miejscu spotkania odebrał dzieci od rodziców i ruszyli do Rożnowa, gdzie już czekali polscy przyjaciele. Razem czeskie i polskie dzieci zwiedzały  Resowske vodospady i zjedli obiad w Pensjonacie Kněžpole. Po posiłku  zwiedzali Zamek  Sovinec.  Potem poznali miejsce zakwaterowania
   W Stara Posta. Po kolacji zapoznano uczestników z programem, przedstawiono i przydzielono do drużyn. Zadaniem drużyny było opisanie, co robili tego dnia. Gdy wykonali to zadanie, udali się na basen, który znajdował się w hotelu. Potem zastała ich cisza nocna.
   Drugiego dnia wycieczki po śniadaniu pojechali do Zlatych Hor, by zwiedzić Muzeum Płukania Złota, widzieli tam sześcian ze złota o wadze 1 kilograma. Następnie był obiad w Penzion U Modreho Zvonku: była smaczna zupa pieczarkowa, był kotlet z ziemniakami, do picia był sok, a na deser ciasto Marlenka. Po południu padał deszcz i z tego powodu nie pojechali na górę Rejviz, lecz do Jeskyně  na Pomezi.  Po powrocie do hotelu zjedli kolację. Po kolacji odbyło się spotkanie z pracownikiem górskiego pogotowia Jesenik, który przekazał nam zasady zachowania w górach, a potem były zawody w nietradycyjnych dyscyplinach, min. petanka, - gra w bule, gra w kule – tradycyjna francuska gra towarzyska z elementami zręcznościowymi; jazda na rowerze wodnym wawago; skakali na drążku Pogo.  Dzień znów zakończył się kąpielą w hotelowym basenie. Cisza nocna obowiązywała później: od godziny 22.15.
   Trzeci dzień rozpoczął się od pobudki o godzinie 7.00. Potem było śniadanie. Po śniadaniu wyjechali do Cervenohorke sedlo, przeszli około piętnastu kilometrów  z Ovčárny na Praděd, dalej do chaty. Švýcárnu a  Červenohorské sedno. Kiedy prawie opadli z sił, poszli na obiad do Hotelu Cervenohorske Sedlo. Po obiedzie wróciliśmy do Starej Posty. Po czasie wolnym odbył się mecz Polska-Czechy. Wygraliśmy wynikiem 7:3. Wręczono  dyplomy i mini certyfikaty ratownika górskiego. Następnie zjedli kolację. Potem mieli czas wolny,  spędzili go odpoczywając w swoich pokojach. Od godz. 22.00 obowiązywała wszystkich cisza nocna.
   Ostatniego dnia naszej wycieczki po pobudce, która odbyła się o godz. 7.00, było śniadanie, sprzątanie pokoi i pakowanie się. Na koniec czekało uczestników zwiedzanie Łaźni w Jaseniakach, Malego i Dużego Wodospadu. Następnie nastąpiła chyba najdłuższa chwila na wyjeździe: pożegnanie z aktywnym ruchem.  Uczniowie i nauczyciele mieli okazję do wzajemnego poznania i nawiązania nowych znajomości.

Galeria zdjęć

POZNAJEMY KARKONOSZE Z POLSKIEJ STRONY

   Druga akcja projektu poznajemy góry z czeskiej i polskiej strony z Operacyjnego Programu Współpracy Transgranicznej , która była realizowana od 26.09. do 29.09.2012 r.
Dokonaliśmy kwalifikacji dzieci do projektu. Uczestnicy musieli posiadać zaświadczenia zdrowotne, czeskie dzieci ważne paszporty. Po przyjeździe do Pensjonatu ROYAL w Karpaczu zjedliśmy obiad, położyliśmy swoje rzeczy w pokojach, przedstawiliśmy uczestników obydwu grup , a następnie udaliśmy się do Sztolni Kowary, gdzie znajdują się rudy uranu. Potem zwiedzaliśmy Park  Miniatur w Kowarach, który znajduje się w dawnej fabryce dywanów. Tutaj uczestnicy podziwiali historyczne i architektoniczne zabytki Dolnego Śląska. Dalej czekało nas uczestniczenie w napadzie na bank w Western City (kowbojskie miasteczko)  oraz  spotkanie z przyrodą podziwiając Dziki Wodospad. Świątynia Wang (Kościół Wang) była ostatnim punktem zwiedzanej trasy. To ewangelicki drewniany górski kościół, który był pierwotnie w norweskiej miejscowości Vang. Został przeniesiony w 1842 r. do Karpacza. Po przyjeździe do pensjonatu była kolacja, potem podzieliliśmy uczestników na drużyny ( jedna drużyna 5 czeskich dzieci i 2 polskie) i zaczęli opracowywać turystyczne mapy oraz tworzyć czesko –polski słownik z turystyczno-sportową tematyką. Ponieważ dzieci były zmęczone, zrezygnowaliśmy w tym dniu z zawodów sportowych.
   Następne powodu złej pogody, która nie pozwalała nam wjechać na Kopę, zmieniliśmy program na Centrum Ekologiczne w Szklarskiej Porębie, gdzie szczegółowo zapoznaliśmy się z fauna, flora, ale również zasady bezpiecznego pobytu w Karkonoszach. Wjechaliśmy wyciągiem na Szrenicę, a także korzystając z tego, że jesteśmy w Szklarskiej Porębie zwiedziliśmy Muzeum Minerałów i Skamieniałości z całego świata. Na koniec podziwialiśmy największe wodospady polskich Karkonoszy - Wodospad Kamieńczyk-jego wysokość ma 27 m. i Wodospad Szklarki, który ma 13 m. wysokości. Obserwatorzy wrócili do pensjonatu, gdzie już była przygotowana smaczna kolacja. Po krótkim odpoczynku , właściciel pensjonatu przygotował dla nas grillowanie, a my w tym czasie realizowaliśmy sportowy wieczór drużyn. Zawodnicy skakali na drążku Pogo, jeździli na rowerze wodnym nawago, zagrali w kręgle  i inne. Były też tradycyjne mapy mentalne i pracowali nad czesko-polskim słownikiem.
   Na trzeci dzień pogoda się poprawiła i po śniadaniu z suchym prowiantem można było wjechać koleją linową na Kopę i wędrować na Śnieżkę. Wchodząc na górę zatrzymaliśmy się w Domu Śląskim, schronisku położonym we wschodniej części Równi pod Śnieżką na Przełęczy pod Śnieżką przy granicy czesko-polskiej (jest to najwyżej położone schronisko w Sudetach Polskich). W pobliżu schroniska zachował się fragment tundry norweskiej z charakterystycznym niskim trzy centymetrowym wrzosem. Torfowiska na Równi po Śnieżką, nieopodal schroniska, należą do najwspanialszych w Europie. Obok schroniska znajdowało się turystyczne przejście graniczne. Podziwialiśmy naturalne piękne krajobrazy najwyższego szczytu w  Karkonoszach, Sudetach. W drodze powrotnej ze Śnieżki zatrzymaliśmy się w  Strzesze  Akademickiej, która była zbudowana w XVII stuleciu. Przyjemnie wędrując niebieskim szlakiem dotarliśmy do  domku Samotnia, który znajduje się nad Małym Stawem i jest otoczony pięknym leśnym krajobrazem. Wędrując malownicza trasą dotarliśmy do pensjonatu na wyśmienitą kolację. Po dobrym jedzeniu zregenerowaliśmy swoje siły i udaliśmy się do Parku Wodnego. Wieczorem czekała nas  prezentacja map mentalnych, ich wiedza została zweryfikowana  w przygotowanych arkuszach oraz podczas pracy nad czesko – polskim słownikiem.
   Ostatniego dnia po śniadaniu znowu udaliśmy się do Parku Wodnego. Po powrocie wszyscy spotkaliśmy się w jadalni na ostatni wspólny obiad. Po obiedzie nastąpiło wręczenie dyplomów uczestnictwa oraz ocena konkurencji. Spakowaliśmy swoje rzeczy, posprzątaliśmy, zdaliśmy pokoje i czekała  nas już tylko droga do domu.
   Głównym celem projektu było umożliwienie uczniom i nauczycielom odkrywania gór w czesko-polskim pograniczu poprzez aktywny ruch. Uczniowie i nauczyciele znaleźli okazję do wymiany wiedzy i doświadczenia, nawiązania nowych znajomości  do dalszej współpracy.

Galeria zdjęć

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Przekraczamy Granice

Strona 11 z 12