Kudy tudy na odpady

Projekt Kudy tudy na odpady

 Projekt „Kudy tudy na odpady“ s reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002146 je spolufinancován z prostředků EFRR v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia.

Ekologiczni młodzi turyści

  16 października 2021 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach uczestniczyli w wyjeździe do Vitkova w Czechach. Uczniowie przez wyjazdem mieli wykonane komercyjnie przez pracowników Ośrodka ESCULAP testy na COVID, zostali również ubezpieczeni na wyjazd zagraniczny. Nad bezpieczeństwem uczestników wycieczki czuwało dwóch ratowników medycznych wyposażonych w respirator i specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Dziękujemy Pani Barbarze Bujara – Kania oraz Panu Pawłowi Kania za poświęcony dzieciom czas i zaangażowanie. Po bezpiecznym dotarciu do Domu Kultury w Vitkowie i poczęstunku uczniowie wraz z rodzicami przystąpili do pracy przy pierwszym zadaniu - dekorowali pluszakami z recyklingu fotel, kleili klejem na gorąco maskotki na fotel. Wykonany przez naszych uczniów eksponat pozostał w Vitkovie, do Kalet przywieźliśmy maskotkowy fotel wykonany przez uczniów i rodziców partnerskiego kraju. Następnie z ochotą i wielką kreatywnością zabrali się do wykonania drugiego zadania – sadzili rośliny zielone do naczyń z recyklingu, była to produkcja miniogródka skalnego w starych wyrzuconych naczyniach. Równocześnie trwała realizacja trzeciego zadania –wyrób torby plażowej ze starego podkoszulka. Po sprawnym wykonaniu zadań uczestnicy projektu przeszli do hotelu Róża, gdzie przygotowano im pyszny obiad. Projekt zakończony kolejnym bardzo atrakcyjnym wyjazdem do Ostrawy do Ogrodu Zoologicznego i Botanicznego. Uczniowie podziwiali tam na żywo wiele ciekawych zwierząt i niezwykłe okazy roślin i krzewów zachwycające swoim pięknem. W godzinach wieczornych wróciliśmy zadowoleni z fotelem i miniogródkiem skalnym do Kalet. Bardzo dziękujemy P. burmistrzowi za sponsoring przejazdu i ubezpieczenia. Inicjatorem projektu „Kudy tudy na odpady“ jest Pani Daniela Olbertova z Vitkova.  

PoprzedniStrona 1 z 12