Przekraczamy granice

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem "Společně na hory", CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000660 INFORMACE -LYŽAŘSKÝ KURZ

Kursy narciarskie stanowią integralną część wychowania fizycznego w szkołach podstawowych. Poznanie przez uczniów w czasie pobytu w górach w zimie natury uczy ich prawidłowego stosuneku do środowiska. Poszerza umiejętności fizyczne. Z perspektywy sportu jest procesem wszechstronnego rozwoju fizycznego i dlatego jest to najbardziej efektywna forma wychowania fizycznego. Jest też podstawą do trwałego nawyku uprawiania sportów zimowych, uczy w znaczący sposób, jak efektywnie wykorzystywać aktywność fizyczną w czasie wolnym i zwiększyć kondycję.

Na szkoleniach zimowych uczniowie nabywają nowych umiejętności motorycznych, kształcą nawyki i dowiadują się o podstawach pobytu w przyrodzie zimą oraz bezpiecznego przemieszczania się na nartach. Nabywają nowej wiedzy w postaci praktycznego szkolenia i uczestniczą w wykładach teoretycznych. Głównym celem kursu jest trening narciarski, który jest dostosowany do poziomu umiejętności motorycznych uczniów. Podczas szkolenia rozwijane będą fizyczne zdolności uczniów, niezbędne do poprawy wyników sportowych i ogólnej kondycji organizmu. Zapoznają  się z technologią i metodologią jazdy na nartach. Zdobędą wiedzę na temat sprzętu narciarskiego i stroju, poznają zasady pobytu w górach zimą, niebezpieczeństwa w górach, pracę GOPR,dowiedzą się o  zawodach narciarskich i zasadach udzielania pierwszej pomocy, profilaktyki i higieny. Integralną częścią szkolenia narciarskiego jest regularna pielęgnacja sprzętu narciarskiego i stroju. W programie jest założona nauka jazdy na nartach i szkolenia narciarskie i snowboardowe.

Galeria zdjęć

Strona 6 z 12