Woda dla życia

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013, projekt CZ.3.22/3.3.04/12.03276, nazwa mikroprojektu VODA PRO ŽIVOT

Náš nový projekt má vzdělávací charakter a jeho součástí jsou vzdělávací aktivity týkající se vody - tekutiny důležité pro život.
Novým projektem chceme žákům i pedagogům přiblížit koloběh vody na zemi - od pramenů až po čističky odpadních vod. Zaměříme se na otázky týkající se toho, odkud se voda vzala, pramenů řek, léčivých pramenů, zadržování vody, úpravu vody, její distribuci, čištění vody, využití vody i nebezpečí, které voda přináší.
Žáci budou během projektu vyplňovat pracovní listy k aktivitám, pořizovat fotodokumentaci, videozáznamy (bude použita videokamera zakoupená z předešlého projektu) a společně plnit zadané úkoly. Na každé akci budou odebírat vzorky vod do zkumavek, pomocí lakmusových papírků budou měřit pH vody, výsledky zaznamenají a seřadí do tabulky. Žáci budou také porovnávat obsah a složení léčivých pramenů a minerálních vod, jejich využití k léčebným a rehabilitačním účelům.
Prvních pět aktivit bude obsahovat kurz první pomoci – záchranu tonoucího a doprovodný sportovně zábavný program, který připraví odborníci. Všichni účastníci obdrží certifikát o absolvování tohoto kurzu.
Po skončení každé akce žáci vypracují powerpointovou prezentaci a portfolio (fotografie, popis aktivit). Po ukončení celého projektu budou uspořádány 2 konference - workshopy (Vítkov, Kalety), kterých se zúčastní žáci partnerských škol a na kterých budou představeny prezentace a fotografie z jednotlivých aktivit i ostatním žákům škol. Součástí konferencí bude také „Vodní raut“ – ochutnávka různých druhů minerálních vod (perlivých, neperlivých, neochucených i ochucených) dostupných na našem trhu. Powerpointové prezentace spolu s fotografiemi obdrží účastníci prvních pěti aktivit na DVD. Další DVD budou použita na prezentaci a publicitu projektu, archivaci a také poslouží k výuce ve školách.
Na každé aktivitě se budou žáci podílet na tvorbě vlastního programu (seznamovací večery, společenské hry), při kterých budou využity pomůcky zakoupené z předešlých projektů (twister, bowling, wawago – pedalo, pogo stisk, halové boccia).
Vzdělávací akce budou na všech aktivitách koncipovány a plánovány tak, abychom minimalizovali náklady na dopravu (některé aktivity absolvujeme na cestě tam, či zpět).
1.Źródła wody życia i energii, kwiecień  2013, 4 dni, Olomouc, 40 osób (25 + 3 CZ, PL 10 + 2), uczniowie w wieku 10-11 lat.
Program: Kružberská zbiornika - wycieczki, źródła Těšíkovské i Domašovské wody mineralne, hydroelektrownia Bílá Lhota, Třeština, wodny młyn Citov - Vlkoš, zbiornik Plumlov, Muzeum Pożarnictwa  Čechy pod Kosířem, zdrój Skalka, zdrój Slatinice, oczyszczalnia ścieków Olomouc, Park Wodny Olomouc – kurs pierwszej pomocy + sportowe popołudnie
2.Woda – lecznicza a codziennego użytku, maj 2013, 4 dni, Luhačovice, 40 osób (25+3 CZ, PL 10+2), uczniowie w wieku 11-12 lat.
Program: Teplice nad Bečvou –  zdrój, źródło rzeki Odry, woda zbiornika Bystřička - wycieczki, Luhačovice - zdrój, źródła, Baťův kanál, Lázně Zlín - kurs pierwszej pomocy + sport popołudniowy, oczyszczalnia ścieków Hranice na Moravě
3.Spływ wodny, maj 2013, 4 dni, Velké Losiny, 40 osób (25 + 3 CZ, PL 10 + 2), uczniowie wieku 13-14 lat.
Program: Dlouhé stráně - wycieczki, źródło rzeki Moravice, Velké Losiny - ręczna papiernia, źródła, zdrój Karlova Studánka - źródła, wodospad Na borovém potoce, oczyszczalnia ścieków Šumperk, Šumperk Park Wodny - kurs pierwszej pomocy + sportowe popołudnie
4.Wody z głębokości i ze źródeł ziemi, czerwiec 2013, 4 dni, Lipová - lázně, 40 osób (25 + 3 CZ, PL 10 + 2), uczniowie w wieku lat 14-15.
Program: Slezská harta - wycieczki, źródło rzeki Moravy, Lázně Jeseník- źródła, Muzeum Vincenta Priessnitze, Muzeum Vodní tvrz, Zlaté Hory - Sanatorium Edel - różnego rodzaju terapie, Park Wodny  Šumperk kurs pierwszej pomocy + sportowe popołudnie, oczyszczalnia ścieków Jeseník
5.Zasoby naturalne wody, wrzesień 2013, 4 dni, Frýdlant nad Ostravicí, 40 osób (25 + 3 CZ, PL 10 + 2), uczniowie w wieku lat 12-13.
Program: woda zbiornika Žermanice - wycieczki, źródło Rožnovské Bečvy, Lázně Klimkovice, Lázně Darkov, Stacja Hydrologiczna Ostrava-Poruba, zbiornik wodny Sance, oczyszczalnia ścieków Karviná, Karviná - kurs pierwszej pomocy na basenie pływackim + sport popołudniowy.
6.Konferencja - warsztat, październik 2013, Vitkov, liczba uczestników projektu - (30 + 1 CZ, 30 + 3 PL), prezentacja różnych działań uczestników - uczniów szkoły (około 300 uczniów), bufet wody – smak różnego rodzaju wód mineralnych.
7. Konferencja - warsztat, październik 2013, Kalety, liczba uczestników projektu - 33 osób (30+3 CZ), prezentacja różnych działań uczestników -  uczniów szkoły (około 200 uczniów), bufet wody – smak różnego rodzaju wód mineralnych, Park wodny - Tarnowskie Góry

Woda źródłem życia i energii

Grupa dziesięciu uczniów z dwoma opiekunami, Ewą Jeż oraz Małgorzatą Krzykawską, została zaproszona przez zaprzyjaźnioną szkołę z Vitkowa do realizacji projektu Woda - źródłem życia i energii. W dniach od 24.04. do 27.04.2013 roku nasi uczniowie razem z dziećmi czeskimi w różnych miejscach Moraw pobierały i badały próbki wody. Za pomocą papierków lakmusowych określały jej pH. Uświadomiły sobie, jak wielkie znaczenie ma woda w życiu naszej planety i organizmu człowieka. Pierwszego dnia pobytu uczniowie mieli możliwość zwiedzenia elektrowni wodnej Slezka Harta. Dzięki uprzejmości pracowników elektrowni dzieci poznały historię jej powstania oraz znaczenia dla środowiska. Mogły zajrzeć we wszystkie niedostępne dla zwiedzających zakamarki elektrowni. Po obiedzie odwiedziły Łazne Skalka – sanatorium, w którym wszystkie zabiegi lecznicze opierają się na wykorzystaniu wód mineralnych, które pomagają w leczeniu aparatu ruchowego i chorób reumatycznych. Obejrzały wanny przeznaczone do leczniczych kąpieli, masaży i innych zabiegów. Z miejscowych źródeł próbowały wody mineralne, które ze względu na swój charakterystyczny zapach nie wszystkim smakowała. Drugi dzień pobytu rozpoczął się od zwiedzania Oczyszczalni Ścieków w Ołomuńcu. Dzieci zobaczyły zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych przed odprowadzeniem ich do rzeki. Poznały metody oczyszczania ścieków oraz procesy w nich zachodzące. Największą atrakcją drugiego dnia był wyjazd do Aquaparku w Ołomuńcu. Dzieci uczestniczyły tam w krótkim kursie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, brały udział w zawodach sportowych organizowanych przez ratownika. Miały możliwość skorzystania z wielu atrakcji parku wodnego. Dzień zakończył się konkursem piosenek polsko-czeskich. Zadaniem naszych uczniów  było nauczenie się piosenki o wodzie w języku naszych przyjaciół, zaś dzieci czeskie musiały nauczyć się piosenki po polsku. Organizatorów zaskoczyło świetne wykonanie piosenek, dlatego nagrodzono wszystkich wykonawców przyznając ex aequo pierwsze miejsce. Kolejnego dnia odwiedziliśmy Lazni Slatnice – sanatorium, w którym rehabilituje się ludzi po operacjach kończyn i ich urazach. Rehabilitanci oprowadzili nas po całym obiekcie, pokazali pokoje kuracjuszy, baseny i sale do ćwiczeń. Na koniec przeprowadzili gimnastykę na świeżym powietrzu, w której wszyscy brali udział. Potem udaliśmy się do Muzeum Straży Pożarnej w Cechach pod Kosirem. Po południu pojechaliśmy do miasta Plumlov, w którym zwiedziliśmy przepiękny zamek wybudowany w latach 1680-1688 przez księcia Jana Adama Ondreja z Liechtensteinu. Wieczorem odbył się konkurs literacki. Uczniowie zostali podzielni na pięć grup. W każdej grupie znajdowały się dzieci czeskie i polskie. Zadaniem grupy było ułożenie wiersza o wodzie w dwóch językach. Każda z grup wykonała zadanie na szóstkę. Wieczór zakończył się grami i zabawami ruchowymi na świeżym powietrzu. Ostatniego dnia, po śniadaniu wyruszyliśmy w kierunku domu. Po drodze zwiedziliśmy elektrownie wodne w Bile Lhoty i Trestinie oraz Pannę Marię w Skale w Klokocuveku.  Uroczysty obiad zakończył nasz udział w projekcie. Przez cztery dni dzieci bardzo zaprzyjaźniły się z sobą. Pomimo bariery językowej świetnie się porozumiewały. Z ogromnym żalem żegnały się, mając nadzieję na kolejne spotkanie.

Galeria zdjęć

Strona 10 z 12